Input:

č. 2/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 2/1964 Sb. rozh. tr.
Zákonný znak § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely "dává se někým vydržovat" je naplněn jednáním pachatele, který se nechá živit manželkou za okolností, které svědčí o jeho parazitismu. Za parasitismus nutno považovat, když se manžel nechá vyživovat od své manželky z příjmů, které má z invalidního důchodu a ze zaměstnání, které byla nucena nastoupit, aby ho uživila.
(Rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 3 z 27. listopadu 1963 - 1 T 57/63).
Soud uznal obžalovaného vinným trestným činem příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely proto, že od listopadu 1962 až do dne vzetí do vazby 25. 10. 1963 v Praze 3, nikde nepracoval, ačkoliv byl zdráv a práce schopen, o nastoupení do řádného pracovního poměru se nezajímal a po celou tuto dobu se nechával živit od nemocné manželky, která pobírá invalidní důchod a která v důsledku toho byla nucena nastoupit ještě zaměstnání, aby obžalovaného živila.
Za to mu uložil trest 18 měsíců odnětí svobody nepodmíněně.
Z odůvodnění:
Obžalovaný se vyučil strojním zámečníkem. V tomto oboru pracoval až do roku 1959 u různých zaměstnavatelů. Naposledy byl zaměstnán u n. p. Konstruktiva v Praze, a to od roku 1959 do 28. 6. 1960, kdy s ním byl pracovní poměr ukončen. Od té doby nikde nepracoval a žil parazitním způsobem života.
Proto byl pravomocným rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 16. 11. 1962 odsouzen za trestný čin příživnictví podle § 203 tr. zák. ve znění novely k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 roků. Obžalovaný si však z tohoto odsouzení nevzal žádné ponaučení a opět nikde nepracoval.
Jak vyplývá z doznání obžalovaného a ze svědecké výpovědi jeho manželky, obžalovaný se nikde o zaměstnání neucházel a nechával se živit manželkou, která pobírá invalidní důchod v částce 418 Kčs měsíčně. Aby mohla obžalovaného nějakým způsobem