Input:

2/1962 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962, platné do 9.11.1965 Archiv

č. 2/1962 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962, platné do 9.11.1965
[zrušeno č. 113/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 6. ledna 1962
o přesunu pracovní doby v roce 1962
V zájmu hospodárnějšího rozložení pracovní doby, jakož i proto, aby pracující mohli lépe využít souvislých dnů pracovního volna ke svému oddechu, stanovila vláda Československé socialistické republiky na návrh Ústřední rady odborů (§ 11 zákona č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby) usnesením ze dne 29. prosince 1961 č. 1106, že
1. v roce 1962 se provádějí tyto přesuny pracovní doby:
a) pondělí dne 30. dubna bude dnem pracovního klidu a pracovní doba připadající na tento den se přesune na sobotu 28. dubna, neděle dne 29. dubna bude pracovním dnem, na který se přesune pracovní doba připadající na sobotu dne 28. dubna;
b) úterý dne 8. května bude dnem pracovního klidu a pracovní doba připadající na tento den se přesune na neděli dne 6. května, pracovní doba připadající na sobotu dne 5. května se přesune na pondělí dne 7. května a naopak pracovní doba připadající na pondělí dne 7. května se přesune na sobotu dne 5. května;
c) pondělí dne 24. prosince bude dnem pracovního klidu a pracovní doba připadající na tento den se přesune na sobotu 22. prosince, neděle dne 23. prosince bude pracovním dnem, na který se přesune pracovní doba připadající na sobotu 22. prosince;
d) pondělí dne 31. prosince bude dnem pracovního klidu a pracovní doba připadající na tento den se přesune na sobotu dne 29. prosince, neděle dne 30. prosince bude pracovním dnem, na který se přesune pracovní doba připadající na sobotu 29. prosince;
2. přesuny pracovní doby se netýkají provozů nepřetržitě provozovaných; příslušní ministři, vedoucí ústředních úřadů (orgánů) a rady