Input:

2/1955 Sb., Zákonné opatření o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu, platné do 31.3.1968 Archiv

č. 2/1955 Sb., Zákonné opatření o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu, platné do 31.3.1968
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 28. prosince 1954
o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Oddíl 1.
Základní ustanovení.
§ 1.
(1)  Státní služba pro míry a váhy zajišťuje jednotnost a správnost měř, vah a měřicích zařízení a jejich správné používání ve všech odvětvích národního hospodářství a přispívá tak ke zvýšení technické úrovně výroby a k ochraně zájmů spotřebitelů.
(2)  Úkolem státní služby pro drahé kovy je zjišťovat obsah drahých kovů, kontrolovat jejich technické používání a pomáhat při plnění úkolů státní správy v oboru drahých kovů.
(3)  Zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu zajišťuje jejich technickou spolehlivost a bezpečnost.
Oddíl 2.
Orgány státní služby pro míry a váhy a státní služby pro drahé kovy.
§ 2.
Ústředním orgánem státní služby pro míry a váhy a státní služby pro drahé kovy je státní úřad pro míry, váhy a drahé kovy, který se zřizuje při ministerstvu financí. Jako jeho oblastní orgán pro území Slovenska se při pověřenectvu financí zřizuje slovenský úřad pro míry, váhy a drahé kovy.
§ 3.
(1)  V čele státního úřadu pro míry, váhy a drahé kovy je předseda, který je pořízen ministrovi financí.
(2)  V čele slovenského úřadu pro míry, váhy a drahé kovy je předseda, který je podřízen pověřenci financí; za řádné plnění úkolů slovenského úřadu pro míry, váhy a drahé kovy odpovídá předsedovi státního úřadu pro míry, váhy a drahé kovy, který se také vyjadřuje k návrhům na jeho jmenování a odvolání.
§ 4.
(1)  Orgány státní služby pro míry a váhy jsou dále
a)  obvodní zkušebny měr a vah, které zřizuje ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády pro určené obvody,
b)  závodní zkušebny měr a vah, které při průmyslových závodech zřizuje ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
(2)  Obvodní a závodní zkušebny měr a vah jsou pořízeny státnímu úřadu pro míry, váhy a drahé kovy, na Slovensku prostřednictvím slovenského úřadu pro míry, váhy a drahé kovy.
§ 5.
Orgány státní služby pro drahé kovy jsou dále státní zkušebny pro drahé kovy, které zřizuje ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády. Státní zkušebny jsou podřízeny státnímu úřadu pro míry, váhy a drahé kovy.
§ 6.
Organisaci státního úřadu pro míry, váhy a drahé kovy, slovenského úřadu pro míry, váhy a drahé kovy, obvodních a závodních zkušeben měr a vah a státních zkušeben pro drahé kovy schvaluje vláda, po případě orgán jí k tomu určený.
§ 7.
Předseda státního úřadu pro míry, váhy a drahé kovy, předseda slovenského úřadu pro míry, váhy a drahé kovy a ostatní zaměstnanci těchto úřadů a obvodních a závodních zkušeben měr a vah a státních zkušeben pro drahé kovy jsou státními zaměstnanci; jejich osobním úřadem je státní úřad pro