Input:

2/1949 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o obnově visové povinnosti ve styku s Francií, platné do 30.9.1992 Archiv

č. 2/1949 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o obnově visové povinnosti ve styku s Francií, platné do 30.9.1992
[zrušeno č. 123/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 19. ledna 1949
o obnově visové povinnosti ve styku s Francií.
V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí se podle § 11, odst. 2 zákona ze dne

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací