Input:

196/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí Garance

č. 196/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1950
o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 písm. a) ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1)  Působnost ministra (ministerstva) práce a sociální péče ve věcech sociálního