194/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 194/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 3 a 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb.:
Čl. I
Přílohy č. 8 a 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.
Náležitosti a vzor služebního průkazu
1. Náležitosti
a) Služební průkaz je oboustranná plastová karta o rozměrech 86 x 54 mm.
b) Na lícové straně služebního průkazu je v modrém podkladu ve dvou řádcích pod sebou uveden bílou barvou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod ním jsou v řádcích uvedeny modrou barvou texty „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ“, „OSOBNÍ ČÍSLO:“, „JMÉNO:“, „PŘÍJMENÍ:“, „DATUM VYSTAVENÍ:“ a „Generální ředitelství cel“ s vyhrazeným místem pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele. V levé části je černobílé vyobrazení celníka. Pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod tímto nápisem je modrou barvou uvedeno osmimístné identifikační číslo služebního průkazu. V pravé části je velký státní znak a nad ním bílou barvou text „CUSTOMS DOUANE“.
c) Na rubové straně služebního průkazu je uveden modrou barvou text: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu celnímu orgánu nebo Policii České republiky.“. Vlevo je umístěn kontaktní čip a pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Vpravo je umístěn QR kód modré barvy.
2. Vzor lícové strany služebního průkazu
3. Vzor rubové strany služebního průkazu
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.
Náležitosti a vzor průkazu občanského zaměstnance
1. Náležitosti
a) Průkaz občanského
 
 Nahoru