Input:

193/1960 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú.l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru Garance

č. 193/1960 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú.l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 24. prosince 1960,
kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
Ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 9 vládního nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a