Input:

192/1960 Sb., Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu Garance

č. 192/1960 Sb., Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
VYHLÁŠKA
ministerstva spotřebního průmyslu
ze dne 23. prosince 1960
o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Ministerstvo spotřebního průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 181/1958 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu, se mění takto:
1. Ustanovení § 15 odst. 4 zní:
„Organizace vnitřního obchodu jsou povinny uzavírat dodávkové smlouvy na exportní souběhy