Input:

191/1960 Sb., Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců Archiv

č. 191/1960 Sb., Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
VYHLÁŠKA PŘEDSEDY VLÁDY
ze dne 24. prosince 1960
kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 21. prosince 1960, o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců vydané se souhlasem vlády Československé socialistické republiky.
 
Široký v. r.
 
OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍ RADY ODBORŮ
ze dne 21. prosince 1960
o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Československé socialistické republiky podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců:
Čl. I
V souladu s přestavbou územní organizace Československé socialistické republiky a s novou úpravou výstavby a působnosti národních výborů byla nově upravena i působnost a odpovědnost orgánů Revolučního odborového hnutí, zejména okresních a krajských odborových rad tak, aby se řízení odborové práce co nejvíce přiblížilo základním organizacím Revolučního odborového hnutí a závodům. Proto se mění i organizace a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců a základ jeho řízení a správy se přenáší do okresů.
Čl. II
Opatření Ústřední rady odborů ze dne 22. prosince 1958, o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněné vyhláškou předsedy vlády č. 91/1958 Sb., se mění a doplňuje takto:
1 § 6 odst. 2 zní:
„(2)  Nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů (§ 5 odst. 2) a jiných občanů, jejichž pojištění nelze provádět v žádném závodě, se provádí v okresních odborových radách; přitom platí odchylky stanovené v části šesté.”
2. Do § 7 se vkládá nový odstavec 5 tohoto znění:
„(5)  Jsou-li zaměstnanci některých závodů sdruženi v místní organizaci Revolučního odborového hnutí, plní při provádění jejich pojištění místní výbor a komise národního pojištění této místní organizace v mezích určených směrnicemi Ústřední rady odborů úkoly, které jinak náleží závodnímu výboru a komisi národního pojištění v závodě.”
3. § 8 včetně nadpisu zní:
㤠8
Orgány odborových svazů
Okresní, krajské (městské) a ústřední výbory odborových svazů projednávají otázky nemocenského pojištění, péče o zdraví pracujících a sociálního zabezpečení z hlediska úkolů a potřeb svého odborového svazu; přitom se řídí usnesením a směrnicemi Ústřední rady odborů.”
4. § 9 včetně nadpisu zní:
㤠9
Okresní odborová rada
(1)  Okresní odborová rada řídí, organizuje a spravuje v okrese nemocenského pojištění a kontroluje jeho provádění.
(2)  Okresní odborová rada při výkonu své působnosti na úseku nemocenského pojištění v okrese zejména:
a)  pečuje o správné provádění nemocenského pojištění a hospodaření s jeho prostředky a řídí a kontroluje činnost odborových orgánů a činnost závodů na tomto úseku,
b)  projednává s