Input:

191/1949 Sb., Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory Garance

č. 191/1949 Sb., Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949
o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu, zřízené vyhláškami předsedy pozemkového úřadu (státního pozemkového úřadu) nebo ministra zemědělství podle § 8, odst. 1 zákona ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb., o pozemkovém úřadě, §§ 1, 2 a 6 vládního nařízení ze dne 6. července 1920, č. 451 Sb., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu, a § 1 vládního nařízení ze dne 25. ledna 1935, č. 22 Sb., kterým se ruší pozemkový úřad (státní pozemkový úřad) a jeho působnost se přikazuje ministerstvu