190/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 190/1999 Sb.
[zrušeno č. 379/2005 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. července 1999,
kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 40/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 299/1997 Sb., se mění takto:
 
 Nahoru