Input:

190/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty, platné do 31.1.1969 Archiv

č. 190/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty, platné do 31.1.1969
Vyhláška
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 7. října 1964
o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 40 odst. 2 a § 50 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1
(1)  Z věcí dovážených z ciziny bez úplaty pro vlastní potřebu dovozce (příjemce), a je-li dovozcem (příjemcem) občan, i pro vlastní potřebu příslušníků jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, se vybírá clo a náhradní dávka za daň z obratu paušální částkou (dále jen „paušál”).
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na bezúplatný dovoz věcí organizacemi oprávněnými provozovat zahraniční obchod podle zvláštních předpisů, souvisí-li takový dovoz s jejich obchodní činností.
§ 2
(1)  Paušál se vyměřuje podle sazeb stanovených v paušálním sazebníku uvedeném v příloze.
(2)  Paušál se vyměřuje zásadně podle základních sazeb. Zvýšené sazby stanovené pro určité druhy věcí se použijí jen při projednávání dárkových zásilek pro občany.
§ 3
(1)  Základem pro vyměření paušálu podle váhy je čistá váha. Z věcí, na které je stanovena za 1 kg sazba 100 Kčs a vyšší, může být