Input:

190/1948 Sb., Zákon o lékárnickém studiu, platné do 2.6.1950 Archiv

č. 190/1948 Sb., Zákon o lékárnickém studiu, platné do 2.6.1950
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o lékárnickém studiu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Lékárnické studium se přičleňuje k lékařské fakultě na universitě Karlově v Praze, na Masarykově universitě v Brně a na universitě v Bratislavě.
(2)  Při přípravě lékárnického studia se použije zařízení lékařských i přírodovědeckých fakult universit uvedených v odstavci 1, po případě i jiných vysokých škol.
(3)  Členové profesorských sborů lékařské a přírodovědecké fakulty, kteří konají přednášky na lékárnickém studiu, tvoří odborový sbor lékárnického studia. Členové odborového sboru volí ze sebe na dobu jednoho studijního roku předsedu odborového sboru, který svolává členy sboru k poradám o věcech lékárnického studia. Působnost odborového sboru a jeho poměr k profesorským sborům obou fakult určí ministerstvo školství a osvěty.
§ 2.
Studijní doba lékárnického studia se stanoví na čtyři roky.
§ 3.
(1)  K dosažení hodnosti