19/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 19/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. března 2019 byla v Garchingu podepsána Rámcová dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT.
Rámcová dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu.
Anglické znění Rámcové dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Rámcová dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO), dále společně označeny jako „Strany“,
berouce v úvahu, že
posláním MŠMT je, mimo jiné, podpora mezinárodního spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně vzdělávání a školení mladých generací vědců a inženýrů;
poslání MŠMT dále spočívá v trvalé podpoře pokroku vědeckých a technologických znalostí v České republice, zkoumání příležitostí dostupných v oblasti vědy nebo technologií směřujících k dosažení nejvyšších mezinárodních standardů ve vytváření znalostí a podněcování jejich šíření a jejich přispění ke zlepšení vzdělání, zdraví, životního prostředí a kvality života a prosperity veřejnosti;
spolupráce na poli
 
 Nahoru