19/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 19/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1982 Sb. a č. 102/2013 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 9. března 2018 bylo v souladu s článkem 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty1) českou stranou pozastaveno provádění Dohody, a to s účinností od 15. března 2018.
České znění české nóty se vyhlašuje současně.

  
č.j. 303 319-1/2018-VO
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Jemenské republiky v Praze a má čest informovat, že česká strana v souladu s článkem 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro
 
 Nahoru