19/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 19/2017 Sb. m. s.
[zrušeno č. 26/2017 Sb.m.s.]
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 2014 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy II - Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) a dne 17. listopadu 2014 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I - Seznamu zakázaných látek a metod dopingu Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) .
S novým zněním Přílohy I a Přílohy II vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Českou republikou.
Nové znění Přílohy I a Přílohy II vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2015 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu platné od 1. ledna 2014 a vyhlášené pod č. 47/2014 Sb. m. s. Dnem vstupu nového znění Přílohy II v platnost přestalo platit znění Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu platné od 1. ledna 2011 a vyhlášené pod č. 47/2012 Sb. m. s.
Anglické znění Přílohy I a Přílohy II, jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

SVĚTOVÁ
ANTIDOPINGOVÁ
AGENTURA
  
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

  
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2015
MEZINÁRODNÍ STANDARD

  
Oficiální text Seznamu bude spravován WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině. V případě jakýchkoliv konfliktů mezi anglickou a francouzskou verzí bude rozhodující anglická verze.

  
Tento Seznam bude platný od 1. ledna 2015

  
Seznam zakázaných látek
a metod dopingu pro rok 2015
20. září 2014
  
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU
PRO ROK 2015
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

  
Platný od 1. ledna 2015

Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.
 
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)
ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY
Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.
1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):
(a) Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesteron;
 
 Nahoru