Input:

19/1960 Sb., Vyhláška ministra dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú.l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů Garance

č. 19/1960 Sb., Vyhláška ministra dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú.l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů
Vyhláška
ministra dopravy
ze dne 25. února 1960,
kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů.
Ministr dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů na základě usnesení Státní mzdové komise z 25. ledna 1960 podle § 1 zákona č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice a podle § 2 vládního nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové politiky a zřízení Státní mzdové komise:
Článek 1
Ustanovení § 8 vyhlášky ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. se mění a zní:
§ 8
Prémie a výkonnostní příplatky
(1) Prémie a výkonnostní příplatky mohou být zaváděny a vypláceny jen na základě výnosu ministra a v souladu se zásadami pro prémiování schválenými Státní mzdovou komisí. Podle nich vypracují podniky konkrétní prémiové řády podle potřeb přepravy a pracoviště.
(2) Řidičům, závozníkům a průvodčím autobusů mohou být poskytovány tyto prémie a výkonnostní příplatky:
a) řidičům autobusů, nákladních automobilů, osobních automobilů a traktorů, prémie za hospodárný provoz motorového vozidla podle typového prémiového řádu vydaného ministrem dopravy.
b) řidičům a závozníkům nákladních motorových vozidel a řidičům traktorů, kteří nejsou odměňováni úkolovou mzdou, mohou být přiznány prémie za plnění a