Input:

19/1959 Sb., Vládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 19/1959 Sb., Vládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání, platné do 30.6.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. března 1959
o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 11 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 17/1959 Sb.:
§ 1
Zaměstnanci I. pracovní kategorie mladšímu 60 let a zaměstnanci II. nebo III. pracovní kategorie mladšímu 65 let (ženě mladší 60 let), kteří po splnění podmínek pro vznik nároku na starobní důchod stanovených v § 9 zákona konají
a)  zaměstnání I. pracovní kategorie, náleží starobní důchod v plné výši, nejvýše však 1200 Kčs měsíčně, a nárok na starobní důchod se zvyšuje za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen;
b)  zaměstnání II. pracovní kategorie, náleží jedna třetina starobního důchodu vyměřeného ke dni splnění podmínek pro vznik nároku na tento důchod, nejvýše však 600 Kčs měsíčně, a nárok na starobní důchod se zvyšuje za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen;
c)  zaměstnání III. pracovní kategorie, se zvyšuje nárok na starobní důchod za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož by byl tento důchod vyměřen ke dni splnění podmínek stanovených v § 9 zákona. Místo tohoto zvýšení náleží zaměstnanci, požádá-li o to, ode dne podání žádosti jedna třetina starobního důchodu vyměřeného ke dni splnění podmínek pro vznik nároku na tento důchod, nejvýše však 400 Kčs měsíčně. Zaměstnanec může změnit svou žádost nejdříve po uplynutí jednoho roku po jejím podání.
§ 2
(1)  Po dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, po dosažení věku