Input:

č. 19/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 19/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Závodní klub ROH nemá samostatnou právni subjektivitu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. listopadu 1957, Cz 623/57.)
Lidový soud v Teplicích schválil smír uzavřený dne 19. října 1956, podle něhož se žalovaný Závodní klub ROH, zřízený při základní organisaci odborového svazu národního podniku Závody B. N. v Teplicích, zavázal zaplatit žalobci 4.130 Kčs s přísl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným usnesením lidového soudu v Teplicích byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Lidový soud přehlédl, že Závodní klub ROH zřízený při základní organisaci odborového svazu národního podniku závody B. N. v Teplicích nemá právní subjektivitu, ale je podle stanov ROH schválených III. všeodborovým sjezdem ze dne 22.