Input:

19/1956 Sb., Vládní nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 19/1956 Sb., Vládní nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy, platné do 31.12.1970
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. června 1956
o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1)  Zrušují se ministerstvo státních statků a ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu.
(2)  Z ministerstva zemědělství se zřizuje ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.
(3)  Na ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva zemědělství, ministerstva státních statků s výjimkou řízení velkovýkrmen a v oboru lesního hospodářství dosavadní působnost ministerstva lesů a dřevařského průmyslu.
§ 2.
(1)  Zrušují je ministerstvo kultury a Státní úřad pro věci církevní.
(2)  Z ministerstva školství se zřizuje ministerstvo školství a kultury.
(3)  Na ministerstvo školství a kultury přechází dosavadní působnost ministerstva školství a ministerstva kultury s výjimkou působnosti v oboru kulturních styků se zahraničím a v oboru polygrafického a gramofonového průmyslu, jakož i zásadní církevní otázky z dosavadní působnosti Státního úřadu pro věci církevní.
§ 3.
(1)  Zrušuje se ministerstvo výkupu.
(2)  Z ministerstva potravinářského průmyslu se zřizuje ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.
(3)  Na ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků přechází dosavadní působnost ministerstva potravinářského průmyslu, ministerstva výkupu a řízení velkovýkrmen z dosavadní působnosti ministerstva státních statků.
§ 4.
(1)  Z ministerstva lehkého průmyslu se zřizuje ministerstvo spotřebního průmyslu.
(2)  Na ministerstvo spotřebního průmyslu přechází dosavadní působnost ministerstva lehkého průmyslu a v oboru dřevozpracujícího průmyslu a pil dosavadní působnost ministerstva lesů a dřevařského průmyslu, jakož i dosavadní působnost ministerstva kultury v oboru polygrafického a