Input:

19/1951 Sb., Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 19/1951 Sb., Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, platné do 31.12.1965
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. března 1951
o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Je-li toho třeba k zabezpečení plynulé dopravy pracujících do zaměstnání nebo k zajištění zásobování elektřinou, plynem nebo topnou parou, může ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s příslušnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací vyhláškou v úředním listě upraviti v hospodářském podnikání v mezích zákonných předpisů o délce pracovní doby všeobecně nebo pro jednotlivá hospodářská odvětví, po případě oblasti rozvržení denní a týdenní