Input:

19/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů Garance

č. 19/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. března 1950,
kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 a § 3 zákona č. 18/1950 Sb., o zrušení osidlovacích úřadů:
§ 1.
(1) Působnost předsedy osidlovacího úřadu přechází na předsedu příslušného Fondu národní obnovy s výjimkou
a) působnosti zprostit na návrh předsedy Fondu národní obnovy služby zaměstnance, jehož úkol skončil (§ 11 odst. 1 vládního nařízení č. 45/1946 Sb., kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy), která přechází na ministra financí, a s výjimkou
b) působnosti býti slyšen o návrhu na jmenování a zproštění funkce předsedy Fondu národní obnovy (§ 3 odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a § 2 odst. 2 vl. nař. č. 45/1946 Sb.), která zaniká.
(2) Ostatní působnost osidlovacích úřadů přechází na příslušný Fond národní obnovy, pokud podle § 4 zák. č. 18/1950 Sb. nezaniká.
§ 2.
(1) Fond národní obnovy, zřízený při osidlovacím úřadě v Praze, jest při ministerstvu financí a Fond národní obnovy, zřízený při osidlovacím úřadě v Bratislavě, jest při pověřenectvu financí.
(2) Rada osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy (§ 3 odst. 3 dekretu č. 108/1945 Sb.) se zrušuje.