Input:

189/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona Garance

č. 189/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 15. července 1949,
kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona.
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy průmyslu, vnitřního obchodu a