188/2018 Sb., Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 188/2018 Sb.
[zrušeno č. 246/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2018
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:
§ 1
 
 Nahoru