Input:

188/1968 Sb., Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem Garance

č. 188/1968 Sb., Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
VYHLÁŠKA
rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové
ze dne 12. srpna 1968,
kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním