Input:

187/2018 Sb., Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění účinném k 1.5.2023 Garance

č. 187/2018 Sb., Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění účinném k 1.5.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. srpna 2018
o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
152/2022 Sb.
(k 29.6.2022)
mění přílohu
113/2023 Sb.
(k 1.5.2023)
mění přílohu
Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlašují se evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu. Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.  Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.
2.  Nařízení vlády č. 93/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 187/2018 Sb.
Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu
 
Kód lokality
Název lokality
Rozloha (ha)
Zeměpisná poloha
(souřadnice středu)
Zeměpisná délka
Zeměpisná šířka
CZ0110040
Chuchelské háje
74,8
E 14 23 10
N 50 1 11
CZ0110049
Havránka a Salabka
2,7
E 14 25 17
N 50 7 10
CZ0110050
Prokopské údolí
126,8
E 14 22 9
N 50 2 31
CZ0110142
Blatov a Xaverovský háj
213,9
E 14 38 14
N 50 5 35
CZ0110154
Kaňon Vltavy u Sedlce
34,8
E 14 23 45
N 50 8 2
CZ0113001
Obora Hvězda
1,9
E 14 19 25
N 50 5 4
CZ0113002
Milíčovský les
11,4
E 14 32 41
N 50 1 38
CZ0113005
Lochkovský profil
34,3
E 14 20 7
N 50 0 3
CZ0113773
Praha - Petřín
52,6
E 14 24 6
N 50 4 52
CZ0114001
Radotínské údolí
109,4
E 14 18 51
N 49 59 55
CZ0210003
Na pramenech
3,0
E 14 56 40
N 49 36 9
CZ0210008
Zámecký park Liblice
33,7
E 14 34 59
N 50 18 32
CZ0210010
Housina
211,5
E 14 2 11
N 49 52 6
CZ0210011
Lounín
19,0
E 14 0 52
N 49 54 35
CZ0210022
Kozí hůra
230,6
E 15 18 49
N 50 7 18
CZ0210023
Pustá seč
6,9
E 13 54 37
N 50 0 0
CZ0210027
Voděradské bučiny
317,4
E 14 47 57
N 49 57 28
CZ0210028
Posázavské bučiny
154,4
E 14 53 1
N 49 53 42
CZ0210029
Zadní Hrádek
12,8
E 14 45 29
N 50 25 54
CZ0210034
Všetatská černava
11,0
E 14 34 26
N 50 16 22
CZ0210043
Hradec a Kuchyňka
151,7
E 14 7 19
N 49 49 22
CZ0210044
Na horách u Křešína
4,7
E 13 57 9
N 49 48 8
CZ0210047
Třemšín a Hřebence
168,0
E 13 46 47
N 49 34 36
CZ0210053
Střední Povltaví u Drbákova
268,9
E 14 24 21
N 49 44 33
CZ0210054
Tok
156,6
E 13 53 13
N 49 42 2
CZ0210056
Trokavecké louky
11,0
E 13 42 11
N 49 39 41
CZ0210058
Louky u Budenína
28,6
E 14 40 44
N 49 38 41
CZ0210062
Teslíny
41,6
E 13 45 1
N 49 37 24
CZ0210064
Písečný přesyp u Píst
3,6
E 14 59 50
N 50 9 44
CZ0210066
Žerka
17,0
E 14 30 16
N 50 24 55
CZ0210100
Bílichovské údolí
115,2
E 13 53 52
N 50 14 55
CZ0210101
Dymokursko
4309,2
E 15 11 43
N 50 17 19
CZ0210105
Kalivodské bučiny
182,0
E 13 50 1
N 50 12 43
CZ0210107
Krnčí a Voleška
73,3
E 14 5 6
N 50 9 24
CZ0210109
Chlum u Nepřevázky
223,3
E 14 55 24
N 50 23 7
CZ0210111
Paterovské stráně
31,4
E 14 50 7
N 50 29 41