187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění, ve znění účinném k 24.4.2019

187/2006 Sb.  Zákon o nemocenském pojištění, ve znění úči...

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

  • A
  • A
č. 187/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o nemocenském pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
mění a stanovuje nové datum účinnosti
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
vkládá slova v § 5 písm. a) bodu 10 a v § 92 odst. 2 písm. k)
261/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
mění 18 novelizačních bodů, též stanoví nový počátek účinnosti
239/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 40 odst. 7 vkládá slova
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 104 novelizačních bodů
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 15 odst. 4 písm. a) a v odst. 5 písm. b), § 19 odst. 1 písm. c), § 28 odst. 1, § 32 odst. 4 písm. b), § 40 odst. 3, v § 59 odst. 1 písm. k) a odst. 2, § 95 písm. f), § 122 odst. 3 písm. n)
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 84 odst. 2 písm. c), § 124 odst. 2 a § 153 odst. 1 písm. d)
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
nahrazuje slova v § 3 písm. e), § 18 odst. 2, § 19 odst. 9 a § 97 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění § 5 písm. a) bod 10 a § 92 odst. 2 písm. k)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 118, § 122 odst. 3 písm. k) a § 123 odst. 3 písm. c)
302/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění § 61 písm. e) a u), § 68 odst. 3 a 4, § 69, § 72, § 138 odst. 1 písm. b), c) a h); nová přechodná ustanovení
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 5 písm. a) bodu 9 a v § 92 odst. 2 písm. h); nové přechodné ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá nové § 21a, § 29a, § 37a, § 40a; nová přechodná ustanovení - ve znění zák. č. 166/2010 Sb. a zák. č. 347/2010 Sb.
157/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 84 odst. 2 písm. n), § 85 odst. 1 písm. f) a vkládá nový § 167b
166/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
ruší § 21a, § 37a a § 40a; nová přechodná ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 56 odst. 2 písm. e) a § 117 odst. 2
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 92 odst. 2 písm. l)
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 161
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 písm. a) bod 2, § 81 odst. 3, § 82 odst. 1, 3 a 5, § 88, § 150
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, cekem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 písm. b), § 5 písm. a), § 6, § 10 odst. 1 písm. e), § 15 odst. 4, § 19 odst. 1, § 39 odst. 5 písm. b), § 42 odst. 4, § 92 odst. 2 písm. d), § 93 odst. 1, § 94 odst. 1, § 122 odst. 3 písm. h); vkládá nový § 7a; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 50 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 95 odst. 1 písm. c)
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 147 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
470/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 162
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 9
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 162 odst. 1 a § 162 odst. 2 písm. a)
169/2012 Sb.
(k 30.6.2012)
mění § 91a
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 97 odst. 1 a odst. 2, § 109 odst. 6, § 116 odst. 5,§ 131 odst. 1 a § 136 odst. 1
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 písm. a) bod 13, § 10 odst. 1 písm. l), § 19 odst. 11, § 92 odst. 2 písm. p), § 97 odst. 1; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 38, § 39 odst. 2, § 40 odst. 7, § 112 odst. 1 a § 118
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 81 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění celkem 19 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. a) bod 3 a § 182
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 110 a § 162
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 3 písm. b), § 16 písm. b), § 18 odst. 7 písm. a), § 28 odst. 5, § 43 odst. 2 písm. c)
nález ÚS
14/2015 Sb.
(k 29.1.2015)
ruší § 158 písm. a)
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 písm. a) bod 10
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 90
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 83 a § 116
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 3 písm. b), § 5 písm. a) bod 2, § 54 odst. 1, § 59 odst. 1 písm. b), § 61 písm. l), § 82 odst. 1 a § 138a odst. 1 písm. n)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 5 písm. a) bod 10
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 5 písm. a) bod 10
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 162
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 5 písm. a) bod 10 a § 92 odst. 2 písm. k)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění v § 5 písm. a) body 8 a 22
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 1, § 3, § 4, § 16, § 18, § 20, § 21, § 29, § 39, § 47, § 48, § 95, § 97, § 109, § 110, § 145; vkládá v části třetí novou hlavu V; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 31 novelizačních bodů
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 162 odst. 1 písm. b)
259/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
vkládá nové § 167e a 167f
259/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 29; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 10, § 15, § 18, § 19, § 56, § 59, § 64, § 84, § 94, § 104, § 116, § 124, § 126, § 127, § 138a, § 166, § 167d; vkládá § 15a, § 109a, § 110a; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
259/2017 Sb.
(k 1.1.2020)
mění, viz čl. X písm. e) novely - dosud neuvedeno
ve znění zák. č. 92/2018 Sb. a zák. č. 335/2018 Sb.
259/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 95 odst. 1 písm. d), § 114 odst. 3, § 117 a § 121 odst. 3
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění, celkem k datu 83 novelizačních bodů
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 38b odst. 4 a § 116
92/2018 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 109a
92/2018 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 72g, § 84, § 109a, § 116, § 138a
ve znění zák. č. 335/2018 Sb. - dosud neuvedeno
335/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 84 odst. 3 a § 85 odst. 2
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá nový díl 4 v části páté hlavě IV dílu 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah působnosti
(1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen „pojištění“) pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče otce o dítě po jeho narození, ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, poskytování dlouhodobé péče a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.
(2) Pojistné na pojištění upravuje zvláštní právní předpis1) .
(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2) .
§ 2
Účast na pojištění
Pojištění se účastní fyzické osoby
a) povinně, jde-li o osoby uvedené v § 5 písm. a),
b) dobrovolně, jde-li o osoby uvedené v § 5 písm. b) nebo o zahraniční zaměstnance [§ 3 písm. q)].
§ 3
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pojištěncem
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Fulsoft.cz.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru