Input:

185/1964 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 185/1964 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 24. září 1964
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 1. července 1964 č. 155 Sb., kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona,
zákonné opatření předsednictva