Input:

184/1947 Sb., Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň Garance

č. 184/1947 Sb., Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 27. října 1947
o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno - Líšeň.
Podle § 10, odst. 2 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), vyhlašuji:
Ministerstvo dopravy jako železniční správní úřad zrušilo v dohodě s ministerstvem národní obrany a s ministerstvem financí podle § 23, odst. 1, písm. c) a § 162,