Input:

182/1950 Sb., Zákon o zrušení Fondu národní obnovy Garance

č. 182/1950 Sb., Zákon o zrušení Fondu národní obnovy
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o zrušení Fondů národní obnovy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Fond národní obnovy v Praze a Fond národní obnovy v Bratislavě (dále jen „Fondy“) se zrušují dnem 1.července 1951.
§ 2.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby učinil opatření o právech a povinnostech Fondů a jiná opatření souvisící se zrušením Fondů a jiná opatření souvisící se zrušením Fondů a s jejich likvidací.
(2) Opatření všeobecné povahy vyhlásí ministerstvo financí v úředním listě; stejným způsobem vyhlásí v dohodě s ministerstvem vnitra opatření o přenesení některých úkolů Fondů na národní výbory a jiné orgány veřejné správy.
(3) Likvidaci zrušených Fondů provede ministerstvo financí a odvede likvidační přebytky do státní pokladny.
§ 3.
Pro urychlené provádění opatření nutných ke zrušení a k přípravě likvidace Fondů (§ 2 odst. 1) jmenuje ministr financí pro každý z Fondů zmocněnce. Na zmocněnce přechází také působnost dosavadních orgánů Fondů (§ 3 odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 108/1945