Input:

181/1960 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961 Garance

č. 181/1960 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 5. prosince 1960,
kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961
Ministr financí po projednání s krajskými národními výbory a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě:
Čl. I
(1) Průměrný státní příspěvek podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, ve znění vyhlášky ministra financí č. 47/1960 Sb., na 1 byt v družstevní bytové výstavbě zahájené v roce 1961 se určuje částkou 18 800 Kčs.1)
(2) Státní příspěvek podle odstavce 1 odstupňuje krajský národní výbor podle velikosti obytné plochy nebo počtu obytných místností zpravidla takto: