180/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 180/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb.,
kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu
o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k
 
 Nahoru