180/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 180/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. června 2010,
kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009, se mění takto:
1. V
 
 Nahoru