Input:

18/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz Garance

č. 18/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 22. listopadu 2018 a 19. prosince 2018 byla sjednána změna přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1) .
Změna přílohy vstoupila v platnost dne 1. února 2019.
České znění české nóty a anglické znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří změnu přílohy, se vyhlašují současně.

  
Č.j: 314 927/2018-VO
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Federálnímu ministerstvu pro evropské a mezinárodní otázky Rakouské republiky a má čest navrhnout následující:
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje změnit přílohu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz (dále jen „dohoda“) podepsané v Praze dne 31. května 2013, v souladu s článkem 1 odstavcem 2 dohody. Příloha Dohody bude znít takto:
Zastupující konzulární úřady:
 Velvyslanectví České republiky v Bagdádu (zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů iráckých diplomatických a služebních pasů)
Ministerstvo zahraničních věci České republiky navrhuje, aby v případě, že rakouská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Federálního ministerstva pro evropské a mezinárodní otázky Rakouské republiky změnu přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena odpovědní nóta.
Ministerstvo zahraničních věci České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Federální ministerstvo pro evropské a mezinárodní otázky o své nejhlubší úctě.
Praha 22. listopad 2018

Federální ministerstvo pro evropské a mezinárodní otázky
Rakouské republiky
Vídeň
  
neoficiální překlad

Č.j. BMEIA-CZ.4.15.08/0002-IV.5a/2018
Verbální nóta

Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má tu čest potvrdit obdržení verbální nóty č.j. 314927/2018-VO z 22. listopadu 2018.
„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Federálnímu ministerstvu pro evropské a mezinárodní otázky Rakouské