Input:

č. 18/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 18/1964 Sb. rozh. tr.
K naplnění znaků trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. je třeba, aby výtržnické jednání bylo motivováno zjevnou neúctou pachatele ke společnosti. Při řešení této otázky nestačí omezit se jen na zjištění samotného vnějšího průběhu výtržnického jednání pachatele, ale je třeba tento motiv zjišťovat vždy též v souvislosti s osobním profilem pachatele, s dřívějším způsobem jeho života, jeho chováním vůči ostatním členům společnosti a jeho poměrem k práci. Jen při hodnocení všech těchto hledisek je možno dospět ke správnému závěru, zda výtržnické jednání pachatele vyjadřuje jeho zjevnou neúctu ke společnosti či nikoliv.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 22. 11. 1963 - 5 Tz 35/63)
Okresní soud v Semilech se sídlem v Jilemnici rozsudkem z 21. 2. 1963 sp. zn. T 46/63 obžalované A. a B. pravomocně odsoudil pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. k trestu nápravného opatření.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona zrušil tento rozsudek v celém rozsahu a věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Semilech se sídlem v Jilemnici ze dne 21. 2. 1963 sp. zn. T 46/63 byli obžalování A. a B. uznáni vinnými trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že dne 16. 12. 1962 v silně podnapilém stavu kolem půlnoci se domáhali na vedoucím pohostinství podání likéru, a když jim to odmítl, nadávali mu. Na domluvy hostů R. a S., kteří vzhledem k uzavírací hodině právě opouštěli hostinec, reagovali obžalovaní tím, že jim nadávali, přičemž obžalovaný B. do hosta R. strkal. Když R. se svou manželkou a S. odcházeli domů, obžalovaný B. dostihl R. u jeho domu a rozbil mu dvířka u zahrádky. Napadenému R. se podařilo skrýt v domě, načež obžalovaný B. tloukl do dveří tak, až rozbil skleněnou výplň (škoda 250,- Kčs). Obžalovaný A. reagoval na domluvy hostů R. a S. s tím, že po odcházejícím S. házel sněhové koule, a když S. zašel do svého domu, rozbil obžalovaný A. sněhovými koulemi skleněné výplně dveří (škoda 50,- Kčs). Za toto byli oba odsouzeni podle § 202 odst. 1, § 43 odst. 1 a § 44 tr. zák. k trestu nápravného opatření, a to A. v trvání 5 měsíců a B. v trvání 8 měsíců, každý se srážkou 20 % z odměny za práci.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.