Input:

18/1962 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962 Garance

č. 18/1962 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 23. února 1962,
kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962
Ministr financí po projednání s krajskými národními výbory a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě:
Čl. I
(1)  Průměrný státní příspěvek podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, ve znění vyhlášek č. 47/1960 Sb. a č. 44/1961 Sb., na 1 byt v družstevní bytové výstavbě zahájené v roce 1962 se určuje částkou 17 580 Kčs.1)
(2)  Státní příspěvek (odstavec 1) odstupňuje krajský národní výbor zpravidla takto:
 
kategorie bytu
výše příspěvku Kčs
garsoniéra
8 300
byt o jednom pokoji s kuchyní a příslušenstvím, popř. dvougarsoniéra
13 300
byt o jednom pokoji a pokojíku s kuchyní a příslušenstvím
15 350
byt o dvou pokojích s kuchyní a příslušenstvím
17 400
byt o dvou pokojích a pokojíku s kuchyní a příslušenstvím
19 700
byt o třech pokojích s kuchyní a příslušenstvím
22 000
byt s větším počtem pokojů
24 300
Pro účely tohoto odstupňování považuje se za byt o jednom pokoji a pokojíku s kuchyní a příslušenstvím dvoupokojový byt s obytnou plochou menší než 29 m2 a s užitkovou plochou menší než 48 m2; za byt o dvou pokojích a pokojíku s kuchyní a příslušenstvím se považuje třípokojový byt s obytnou plochou menší než 45 m2 a s užitkovou plochou menší než 64 m2.
(3)  Vyžadují-li to zájmy řízení bytové politiky v kraji, mohou krajské národní výbory odstupňovat podle velikosti obytné plochy nebo počtu obytných místností státní příspěvek i jinak, než je uvedeno v odstavci 2.
(4)  Jestliže průměrná velikost družstevních bytů, jejichž výstavba se v