Input:

č. 18/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 18/1954 Sb. rozh. tr.
Rozhoduje-li odvolací soud o trestu vyhoštění podle § 52 tr. zák., musí přihlížet k tomu, není-li v době jeho rozhodování obviněný československým občanem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 28. července 1953, 6 To 137/53.)
Lidový soud v Českém Těšíně uznal rozsudkem z 21. ledna 1953 obviněnou vinnou pomocí k trestnému činu ohrožení devisového hospodářství podle § 7 odst. 2, § 145 odst. 1 písm. f) tr. zák., jehož se dopustila tím, že u sebe uschovala různé zboží svěřené jí podloudníkem zabývajícím se vývozem zboží z Československa do Polska. Zboží to pak sama obviněná předávala další osobě k přímému podloudnému převozu do Polska. Lidový soud jí vedle trestu odnětí svobody a peněžitého trestu uložil trest vyhoštění podle § 52 tr. zák., neboť v době rozsudku lidového soudu byla polskou státní příslušnicí a protože to vyžadoval obecný zájem, vzhledem k tomu, že se značně rozmohla podloudná činnost osob zneužívajících úzkého pohraničního styku mezi Československou republikou a Polskem.
Krajský soud k odvolání obviněné