Input:

18/1950 Sb., Zákon o zrušení osidlovacích úřadů Garance

č. 18/1950 Sb., Zákon o zrušení osidlovacích úřadů
ZÁKON
ze dne 9. března 1950
o zrušení osidlovacích úřadů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Osidlovací úřady v Praze a v Bratislavě a jejich orgány (oblastní osidlovací úřadovny a poradní sbory), jakož i ústřední komise pro vnitřní osídlení se zrušují. Jejich působnost, pokud podle § 4 nezaniká, přechází na příslušný Fond národní obnovy, nestanoví-li vládní nařízení jinak.
(2)  Ministerstvo financí může v dohodě s ministerstvem vnitra přenést vyhláškou v příslušném úředním listě na národní výbory některé úkoly Fondů národní obnovy, souvisící zejména se správou a rozdělením konfiskovaného majetku. Výjimečně může takto přenést tyto úkoly, pokud by nemohly být vhodně obstarávány u národních výborů, na jiné orgány, zejména na ústřední úřady.
§ 2.
(1)  Fondy národní obnovy vykonávají svou působnost v oboru ministerstva financí, jemuž podléhají.
(2)  Fondy národní obnovy vydávají směrnice