178/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

178/2017 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlád…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 178/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. června 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb. a nařízení vlády č. 155/2016 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „udané“ nahrazuje slovem „stanovené“.
2. V příloze č. 2 Obsahové náplně
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru