178/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
  • A
  • A
č. 178/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. června 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb. a nařízení vlády č. 155/2016 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „udané“ nahrazuje slovem „stanovené“.
2. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „uzávěrky“ nahrazuje slovem „závěrky“, za větu druhou se vkládá věta „Vedení účetnictví, včetně jednoduchého účetnictví.“ a na konci se doplňuje odstavec, který zní:
„V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek.“.
3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ zrušuje.
4. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ zrušuje.
5. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ ve sloupci Živnost text zní:
„Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“.
6. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova „a prodej“ nahrazují slovy „ , prodej a skladování“ a za větu třetí se vkládají věty „Výzkum, vývoj a výroba munice. Ničení, znehodnocování a delaborace munice. Nákup, prodej a skladování munice.“.
7. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ se živnost „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ nahrazuje živností „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“.
8. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 38 „Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „zbraní“ vkládá slovo „ , střeliva“.
9. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru
 
 Nahoru