Input:

178/1964 Sb., Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 178/1964 Sb., Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků, platné do 31.12.1966
VYHLÁŠKA
ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů
ze dne 9. září 1964
o sběru a nákupu vyřazených alkalických akumulátorových článků
Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 6 vládního nařízení č. 60/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami a podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
Sběr a výkup vyřazených alkalických akumulátorových článků s označením 60 Ah a více provádí Pražská akumulátorka, národní podnik, závod Raškovice, železniční stanice Dobrá u Místku (dále jen „Pražská akumulátorka”).
§ 2
Všechny socialistické organizace (dále jen „dodavatelé”) jsou povinny nabídnout a odevzdat