Input:

178/1946 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček Garance

č. 178/1946 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
VYHLÁŠKA
ministra sociální péče
ze dne 29. srpna 1946,
kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.
Ministerstvo sociální péče stanoví v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 1, odst. 2 vl. nař. ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce:
Čl. I.
V obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček v zemích České a Moravskoslezské, stanovených vyhláškou ministra ochrany práce a sociální péče č. 164/1945 Sb., provádějí se tyto změny:
A. Země Česká.
1. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Chomutov
a)  zrušuje se pobočka okresního úřadu ochrany práce Hora Svaté Kateřiny;
b)  zřizuje se pobočka okresního úřadu ochrany práce Horní Litvínov s působností pro soudní okresy Hora Svaté Kateřiny (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce Hora Svaté Kateřiny) a Horní Litvínov (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce Most).
2. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Kolín vyjímá se správní okres Nový Bydžov s pobočkou okresního úřadu ochrany práce v Novém Bydžově z obvodu okresního úřadu ochrany práce v Kolíně a přičleňuje se k obvodu okresního úřadu ochrany práce v Jičíně.
3. V obvodu okresního úřadu ochrany práce