177/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 177/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se mění takto:
1. V § 2 písm. d) se za slova „hlavní město Praha“ vkládají slova „ , městská část hlavního města Prahy“.
2. V § 2 písm. e) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:
„9. u městské části hlavního města
 
 Nahoru