Input:

177/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, platné do 4.3.1992 Archiv

č. 177/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, platné do 4.3.1992
VYHLÁŠKA
Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství
ze dne 4. září 1964,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství stanoví podle § 77 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty k provedení § 38 odst. 3 písm. c) a § 63 odst. 4:
Kdy se ustanovení zákona o zrušení práva užívat byt z důvodů nadměrnosti nepoužije
§ 1
(k § 38 odst. 3 písm. c))
Zrušení práva užívat byt pro nadměrnost se nepoužije:
(1)  Na byty bez ústředního nebo dálkového vytápění a bez základního příslušenství (bez koupelny, popř. koupelnového nebo sprchovacího koutu a splachovacího záchodu nebo se společnou koupelnou, popř. koupelnovým nebo sprchovacím koutem a společným splachovacím záchodem), jakož i na byty bez ústředního nebo dálkového vytápění, které byly rozděleny rozhodnutím bytového orgánu bez stavebních úprav, pokud nemají vlastní splachovací záchod nebo vlastní koupelnu1) a národní výbor nerozhodne o jejich sloučení.
(2)  U bytů, jejichž jednotlivé místnosti mají obytnou plochu větší než 25 m2 a nejsou ústředně nebo dálkově vytápěny, se do úhrnu podlahové plochy obytných místností pro stanovení nadměrnosti započítává pouze úhrn podlahové plochy jednotlivých místností do 25 m2.
§ 2
(1)  Uživatelům bytů, které se stanou nadměrnými na základě ustanovení § 38 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, umožní národní