176/2001 Sb., Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 176/2001 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 16. května 2001,
kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:
Čl. I
Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se mění takto:
1. V čl. 1 bodu 3 se slovo „Budějovický“ nahrazuje slovem „Jihočeský“.
2. V čl. 1 bodu 10 se slova „Jihlavský kraj“ nahrazují slovem „Vysočina“.
3. V čl. 1 bodu 11 se slovo „Brněnský“ nahrazuje slovem „Jihomoravský“.
4. V čl. 1 bodu 13 se
 
 Nahoru