Input:

176/1968 Sb., Zákon o Kanceláři presidenta republiky, platné do 14.3.1976 Archiv

č. 176/1968 Sb., Zákon o Kanceláři presidenta republiky, platné do 14.3.1976
[zrušeno č. 16/1976 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1968
o Kanceláři presidenta republiky
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly Kanceláře presidenta republiky
(1) Kancelář presidenta republiky zajišťuje úkoly spojené
a) s výkonem funkce presidenta republiky vyplývající z ústavy a z ústavních a jiných zákonů,
b) s politickou a veřejnou činností presidenta republiky,
c) s výkonem funkce presidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil,
d) s vyřizováním dopisů a podnětů, se kterými se obracejí občané a instituce na presidenta republiky nebo jeho kancelář.
(2) Kancelář presidenta republiky spravuje Pražský hrad a jeho přidružené objekty a pečuje o ně, jakožto o sídlo presidenta republiky a významnou historickou památku našeho lidu. Provádí památkovou péči, technickou a stavební správu těchto objektů.
Organizace Kanceláře presidenta republiky
§ 2
(1) V čele Kanceláře presidenta republiky stojí státní tajemník presidenta republiky, kterého jmenuje a odvolává president republiky.
(2) Státní tajemník presidenta republiky je oprávněn se zúčastnit schůzí vlády Československé socialistické republiky.
(3) Z výkonu své funkce je státní tajemník presidenta republiky odpovědný presidentu republiky.
§ 3
Úkoly spojené s funkcí presidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil zajišťuje Vojenská kancelář presidenta republiky. V čele této