175/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 175/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb. a nařízení vlády č. 427/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
 
Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín
11 770
Svobodník
22 590
Desátník
23 870
Četař
25 280
Rotný
29 480
Rotmistr
31 580
Nadrotmistr
33 700
Praporčík
36 030
Nadpraporčík
38 590
 
 Nahoru