173/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

173/2017 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/200…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 173/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb. a vyhlášky č. 39/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů,“.
2. V § 1 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:
„l) při výkonu veřejného
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru