Input:

173/1947 Sb., Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925 č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky Garance

č. 173/1947 Sb., Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925 č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7.října 1947
o změně vládního nařízení ze dne 22.prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15.října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 3 zákona ze dne 15.října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky:
Čl. 1.
Vládní nařízení ze dne 22.prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15.října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 zní:
㤠3.
Přepočítávání československých korun na místní měnu.
Poplatky stanovené v československých korunách se přepočítávají na místní měnu podle pevných kursů. Tyto kursy upravuje ministr zahraničních věcí zpravidla na dobu kalendářního roku a vyhlašuje v Úředním listě republiky Československé.”
2. Ustanovení § 7, odst. 2 zní:
„(2)  Je-li u úřadu provádějícího poplatný úřední úkon přítomna strana, na jejíž podnět