172/2019 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 172/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 3. července 2019
o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 27. června 2019 vydalo výměr MF č. 04/2019, kterým se
 
 Nahoru