172/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 172/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V příloze č. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.  441/2005 Sb. a zákona č. 319/2006 Sb., se doplňuje nová položka, která zní:
 
 
 Nahoru